#

Központi telephelyünk: 1089 Budapest, Kőris u. 27. fsz. 1.
Telefon: 06-1-786-7632
06-1-786-3125
E-mail cím: ugyfelszolgalat@lapenztargep.hu

Apenztargep.hu   Érvényes:2016.11.01


Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Ászf) Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.apenztargep.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: http://www.apenztargep.hu/hu/aszf


1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: LA Pénztárgép Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 1134 Budapest Kassák Lajos u. 69-71 fsz.1
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@lapenztargep.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-289784
Adószáma: 24665359-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 1 786 7632, +36 1 786 3125
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-87641/2015.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Dark Angel Design Bt.
1055 Bp. Nagy Ignác u. 19/A.
Telefon: 06-1-311-6977 E-mail: info@darkangels.hu


2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Ászf értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Ászf 2016. november 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Ászf-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a jelen Ászf-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (nettó+áfa=bruttó), azonban nem tartalmazzák a beszerelés és a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
4.2. Szolgáltató a termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
4.3. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azok a megrendeléskori értéken kerülnek értékesítésre.
4.4. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
4.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
4.7. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” linkre kattintva.
5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
5.5.1. Fizetési módok:
Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Hagyományos (8 napos) átutalást csak a Szolgáltató szerződött partnerei választhatnak.
Figyelem! Pénztárgép a honlapon csak előre utalással vásárolható! Ha más terméket is vásárol a pénztárgéppel együtt a Felhasználó, akkor azok is előre utalással fizetendők! További speciális szabályok a pénztárgép-vásárlásról a 6. fejezetben!
5.5.2. Szállítási költség:
A szállítási költség a megrendelt termék(ek) súlyától függ, annak pontos összegéről előzetesen, a megrendelés folyamata alatt egyedileg tájékoztatja a Szolgáltató a Felhasználót.
5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.
5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a
megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A PÉNZTÁRGÉPEK RENDELÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
(eBev megrendelés és/vagy Állami támogatás esetén)

6.1. Szolgáltató a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2016. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2013. és 50/2013 (XI.15.) 9/2016, 36/2016 NGM rendeletben foglalt rendelkezések szerint végzi szolgáltatási tevékenységét.
6.2. Szolgáltató rögzíti, hogy a Felhasználó által az NGM rendelet alapján igénybe vett támogatás lehívására vonatkozó szabályok szerint tesz eleget szolgáltatási és számlázási kötelezettségének.
6.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az NGM rendelet alapján megrendelt pénztárgépek értékesítésére csak akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a beszerzéskor a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot Szolgáltatónak átadja. Szolgáltató az ekként megrendelt pénztárgépet csak azt követően értékesíti Felhasználó felé, ha a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizte és a kód érvényes.
6.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvénytelen vagy az ellenőrzés során kiderül, hogy az nem létező kód, úgy Szolgáltató a pénztárgépet a teljes, az NGM rendelet szerinti támogatással nem csökkentett vételáron értékesíti Felhasználó felé.
6.5. A Szolgáltató a NAV internetes portálján keresztül leadott Felhasználói megrendeléseket a Szolgáltatóhoz való beérkezést követő 2 munkanapon belül elektronikus formában igazolja vissza a Felhasználó felé.
6.6. A Szolgáltató által kiküldött visszaigazolással a Felek között akkor jön létre a szerződés, amikor a Felhasználó a visszaigazolás aláírt példányát 2 napon belül a Szolgáltató felé visszaküldi. Szolgáltató ezen visszaigazolásában rögzíti a megrendelés főbb adatait (Szolgáltató, Felhasználó adatai, megrendelés adatai, figyelmeztetések). A Szolgáltató a visszaigazolásban feltünteti a Felhasználói megrendelésben megrendelt pénztárgép típust.
6.7. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó által megrendelt géptípus helyett – azonos specifikációkkal rendelkező - helyettesítő, és értékesítési árban megegyező vagy kedvezőbb árral rendelkező típust szolgáltasson.
6.8. Amennyiben Felhasználó a visszaigazolás átvételét a visszaigazolás Szolgáltatói elküldését követő 2 nap elteltével sem igazolja vissza, vagy a Felhasználói elfogadás ezen időtartamon belül nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, úgy a Felhasználói akaratot akként kell értelmezni, hogy Felhasználó a visszaigazolásban foglaltakat elfogadta.
6.9. Amennyiben a Felhasználói megrendelésre a Felhasználó felé a Szolgáltatótól 3 munkanapon belül nem érkezik meg a visszaigazolás, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését nem fogadta be, ezáltal a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel és a Szolgáltatóval szembeni igényérvényesítés nélkül, automatikusan megszűnik.
6.10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés, ezáltal a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony és a szerződés az azt követő napon hatályosul, illetőleg kezdődik meg a Szolgáltatói teljesítés és annak határideje, hogy Felhasználó a részére elektronikusan elküldött díjbekérőn szereplő előleg/teljes vételár összeget a megadott bankszámlára elutalta/ befizette és az összeg a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
6.11. A fentebb rögzített határidőkbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be.
6.12. Szolgáltató az így létrejött szerződéseket iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi.
6.13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előleg átutalását követően történt Felhasználói megrendelés-lemondás esetében a már átutalt előleget meghiúsulási kötbér címén Szolgáltató jogosult megtartani, annak visszakövetelésére Felhasználó nem jogosult. Ezen jogérvényesítési igényéről az előleg átutalásával egyidejűleg visszavonhatatlanul lemond.
6.14. A Szolgáltató a pénztárgépekhez tatozó használati utasítást a leszállításra kerülő pénztárgépekhez kötelezően mellékeli. Amennyiben a csomagolás
kibontását követően derül ki, hogy az nem tartalmazza a kötelező használati utasítást, azt Felhasználónak azonnal jeleznie kell, még a használat megkezdését megelőzően a Szolgáltatónál vagy a beüzemelést végző munkatársaknál. A kezelési útmutató a Szolgáltató honlapján az adott géptípus adatlapjáról letölthető elektronikus formátumban. Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét, amely abból ered, hogy a Felhasználó a használatot a használati utasítás rendelkezésre állása nélkül kezdi meg, és így ezen esetleges szakszerűtlen használatból a Felhasználó oldalán bármilyen nemű kár, hátrány jelentkezik.
6.15. A Szolgáltatói visszaigazolás 2 (két) eredeti példányban készül, amelynek Felhasználói példánya, illetőleg a vételár, valamint a kiszállítás és beüzemelés költségének megfizetését igazoló számlák eredeti példánya a pénztárgép átadás-átvételekor kerül átadásra a Felhasználó részére.
6.16. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa szállított pénztárgépek megfelelnek a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben, valamint annak módosításaiban leírtaknak, illetve érvényes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek.
6.17. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a visszaigazolásban visszaigazolt pénztárgépek szállítását csak azt követően kezdi meg, hogy Felhasználó a díjbekérőn szereplő előleg összegét az átvételét követően 3 banki napos fizetési határidővel megfizet a Szolgáltató bankszámlájára.
6.18. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vételár fennmaradó részét számla vagy díjbekérő ellenében köteles a Szolgáltatónál, vagy a Szolgáltató képviselőjénél, területi megbízottjánál, szerződéses szervizénél megfizetni.
A pénztárgép személyes átadás-átvételére vagy kiszállítására csak azt követően kerül sor, ha a vételár teljes egészében kifizetésre került.
6.19. Felhasználó, köteles a pénztárgéphez szervesen kapcsolódó üzembe helyezési díjat a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg megfizetni a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató képviselőjének, területi megbízottjának, szerződéses szervizének. Ezen díj a végszámlán külön kerül feltüntetésre.
6.20. A pénztárgépek kiszállítását és/vagy beüzemelését a Szolgáltató országos szerviz-partner hálózata végzi. A beüzemelés költsége együttesen, amely magában foglalja a pénztárgépek beüzemelését, a használatra történő betanítást, a mobil adatszerződés megkötésében való közreműködést, 10.000 Ft + Áfa. Ezt meghaladóan Szolgáltató vagy országos szerviz partnerei az igény szerinti kiszállításért az egyedi díjszabásuknak megfelelő díjat vagy költséget számít fel.

Kosár

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok